Hírlevél feliratkozás nyereményjáték – Játékszabályzat 2019

A Rekusz Brekusz Webáruház és Békatenyészet (székhelye: 1203 Budapest, Török Flóris utca 26. fszt. 2. továbbiakban: Szervező) játékot hirdet a webáruház hivatalos weboldalán és Facebook oldalán: “Iratkozz fel Hírlevelünkre és nyerj!” nyereményjáték címmel.
A játék 2019. január 7-től 31-ig tart.
Nyeremények sorsolása: 2019. február 1.

A játék menete:

A játékban azok vesznek részt, akik a https://rekuszbrekusz.hu/ weboldalon illetve a Rekusz Brekusz Webáruház és Békatenyészet facebook oldalán  feliratkoznak a Hírlevélre 2019. január 7-31. között és január 31-én feliratkozott állapotban vannak.

A feliratkozók között, 1 db 5000 forintos Rekusz Brekusz Webáruház és Békatenyészet vásárlási utalványt, 1 db 14xA3-s méretű nyílméregbékás naptárat (14 db nagy felbontású gyönyörű békás képpel), és 1 db békás bögrét sorsolunk ki.

A hírlevélre történő feliratkozás automatikus regisztrációt jelent a Játékban történő részvételre. A játék vége előtti hírlevél leiratkozás automatikus kilépést jelent a játékból.

A Rekusz Brekusz Webáruház és Békatenyészet kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A Résztvevő a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését.

A Játékos által a regisztráció keretében megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a Játékost terheli minden felelősség, az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de az a Játékban történő részvétel feltétele.

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

Nyeremények:

1 db 5000 forintos Rekusz Brekusz Webáruház és Békatenyészet vásárlási utalványt, 1 db A3-s méretű nyílméregbékás naptárat, és 1 db békás bögrét sorsolunk ki a hírlevél feliratkozók között.

A nyerteseket e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Rekusz Brekusz Webáruház és Békatenyészet  semmiféle felelősséget nem vállal.

Személyes adatok kezelése:

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy Rekusz Brekusz Webáruház és Békatenyészet a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Rekusz Brekusz Webáruház és Békatenyészet  ezen információkat nem adja tovább.

A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Szervező által meghatározott időközönként. A hírlevélről a Játékos bármikor leiratkozhat. A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a játék utolsó napján is feliratkozva legyen(2019.01.31). További harmadik személyeknek a Rekusz Brekusz Webáruház és Békatenyészet ezen információkat nem adja tovább. A Rekusz Brekusz Webáruház és Békatenyészet  kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Rekusz Brekusz Webáruház és Békatenyészet munkatársai, valamint a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók.

A Rekusz Brekusz Webáruház és Békatenyészet fenntartja magának a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerüléses vagy vis major esetén.
Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékban résztvevők részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Rekusz Brekusz Webáruház és Békatenyészet weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következik be, ideértve azt az esetet is, ha a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.